Select Page

Hej,

Du har kommit hem till Thomas Lövskog’s blog för politiken. Här skriver jag personligt om hur jag uppfattar situationer, hur jag helst skulle vilja att samhället fungerade och hur jag tänker ideologisk.

Jag har alltid sagt att jag skulle engagera mig i politiken när jag slog ner mina bopålar. 2000 byggde vi ett hus i Kävlinge, kommun och samma år engagerade jag mig i Kävlinge moderaterna.

Idag sitter jag i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som ordförande i Miljö och Byggnadsnämnden.

Nedan finns 4 av mina drivkrafter.

denna sidan kan du läsa om mig själv som person.

Slutligen finns här en sida med mina nuvarande uppdrag.

Kontakt

Här hittar du möjligheter att kontakta mig eller hitta mig på Facebook och Twitter

Om mig

Här finns lite text om vem jag är och hur jag tickar