Select Page

Om man tittar in i framtiden, vilket en kommun behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske. Som det är idag, växer inte Löddeköpinge och en ort som inte växer, stagnerar i utvecklingen. Det kommer då att gå ut över framtida möjligheter att utveckla orten ytterligare och det är därför det är viktigt att en ort växer. Tyvärr har vi inte lyckats få politisk majoritet för byggande i och runtom Löddeköpinge.

Inom en tioårsperiod är det inte omöjligt att Kävlingeområdet är 2,5 – 3 gånger större än vad de västra delarna av kommunen då kommer att vara.

I den lokala debatten har även Socialdemokraterna gått ut med att det måste byggas mer i Kävlinge kommun.

Då är socialdemokraterna skyldiga att svara på frågan om varför de så ofta röstar emot utbyggnad och bygglov. Inte bara i de västra delarna, utan över hela kommunen. 

Under mina år som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden har de röstat emot bygglov eller detaljplaner för mer än 1370 st bostäder, 12000m2 affärsyta och mängder av individuella friheter för människor som vill bygga ut, bygga staket, uppföra murar eller plank.

Allt detta har dock räddats tack vare Kvintetten. Vi har gjort att betydligt mer har kunnat byggas än vad som hade skett om socialdemokraterna hade styrt. Detta arbete vill jag fortsätta med. Ännu mer måste byggas och då särskilt i de västra kommundelarna.


Thomas Lövskog
Ordförande Miljö och Byggnadsnämnden