Select Page

Kort om mig,

 

Politiken

Principiellt har jag fyra drivkrafter:

För mig är den liberala tankebanan viktigast. Det är ditt liv och så länge ditt sätt att leva inte inkräktar på någon annans rättigheter skall inget kunna begränsa dig. Inget.

En del frågor behövs det en gemensam syn på, men långt ifrån alla. Varje förbud, varje pekpinne, varje reglering beskär individens självbestämmande. Alla politiska beslut, även kommunala, bör fattas med syftet att öka människors frihet.

En del tycker kanske det är märkligt med en politiker som vill ha mindre makt, mindre att styra över, men så är det. Jag vill garantera den personliga friheten och äganderätten. Socialdemokraterna utbrast på ett kommunstyrelsemöte förargat att …

“Moderaterna i miljö och byggnadsnämnden resonerar som om ni inte borde finnas”.

Och det är tämligen korrekt. Kunde något vara bättre? Om det mesta angående byggnationer hanterats mer lokalt, utan inblandning av stela och långsamma översiktsplaner och detaljplaner, utan länstyrelsen, utan tyckonomer. Utan nära och av dem det berör.

Låg skatt är också en mycket viktig princip. Det är bättre att du får bestämma över det du tjänar med din möda, än att det först passerar statens maskineri. För mig är det obegripligt att det finns de som inte inser att idén att samla in så mycket som möjligt för att sedan dela ut till allt och alla är en dålig idé.

Den skatt som staten och kommunen tar ut kommer de göra av med. Punkt. Det är också alltid lätt att lägga till uppgifter och utgifter, men oerhört svårt att plocka bort. Därför kommer dagens system så småningom haverera under sin egen tyngd.

Företagandet måste också vi utveckla och vara rädda om. De allra flesta företag drivs som fåmansbolag. Det är dessa som är våra hjältar. Som jobbar oerhört många timmar och med mycket sämre skyddsnät än andra. Människor som ser ett behov eller som är övertygade att de kan göra något på ett annat eller bättre sätt. Som satsar hela sin själ och ofta riskerar sin privata ekonomi för något de tror på. Det är vår plikt som politiker att röja så många hinder vi kan för att de skall frodas. Vi måste uppmuntra fler att starta företag.

Självklart är debatten om vinst i välfärden helt förkastlig. Så som förslaget är utformat är det en enda stor bromskloss. Den måste självklart förpassas till det runda arkivet där den hör hemma. Sida vid sida med löntagafonderna och andra påhittade, artificiella strukturella hinder.

 

Tre andra viktiga frågor, om än inte en kommunala sådana är;

  • Ett starkt försvar.
  • Ett effektivt och väl fungerande domstolsväsende som åtnjuter mänskors respekt.
  • En stark och välutrustad poliskår som tryggar ditt liv och dina rättigheter.

Detta är det viktigaste, och enda, för staten att arbeta med. Allt annat kan ske privat eller i frivilliga konstellationer.

 

Nuvarande Uppdrag

Som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden sedan sex år tillbaka, har min främsta drivkraft i det förtroendeuppdraget varit att ge mer frihet till fastighetsägare. I den absoluta merparten av ärenden har vi lyckats, men tyvärr inte i alla. Det är absurt att det
t ex fortfarande inte låter sig byggas växthus bakom höga häckar. Man skam den som ger sig. Jag tänker fortsätta arbetet med att ge människor mer frihet att bestämma över sin egna tomt och fastighet.

Lite halvt på skämt och halvt på allvar, har jag sagt att sådant som ingen ser borde vara bygglovsbefriat.

Sedan jag tillträdde har den genomsnittsliga tiden för byggloven minskat från 14 veckor till 4.5 veckor. Lagen säger maximalt tio veckor, så jag är alltså nöjd över utvecklingen. Vi har också infört e-tjänster för bygglov. Skall bli spännande och se hur det utvecklar sig. Digitaliseringen är något jag jobbar hårt med.

Jag är inte helt nöjd ännu. Jag tänker jobba för fler regelförenklingar. Både av de lagar som stiftas av Riksdagen och framförallt av regler som vi själva beslutar om i kommunen. Det skall vara lättare att bygga, bygga ut eller bygga om!

 

Arbetslivet

Jag har alltid arbetat med teknik. Främst datorer och elektronik. Ända sedan 7:år åldern då jag byggde de första prylarna. Efter universitet var mitt första arbete på Spectronic i Helsingborg på deras utvecklingsavdelning. De gjorde mobiltelefoner för NMT systemet. Efter 3 år där hamnade jag som så många andra från trakten på Ericsson. Där var jag fram till 2012. Visserligen med ett litet avhopp till Köpenhamn och ett par mindre företag. Också inom elektronik branschen. 2012 blev jag rekryterad till Anoto och sedan juni detta året är jag VD och delägare för Additude Innovation AB.

Utöver det driver jag 2 egna företag. Även de inom elektronik branschen. Mer finns på LinkedIn.

 

Familjen

Familjen består av min fru Eva och mina tre tonårsbarn.

  • Emelie är äldst och har precis börjat arbeta. Hon funderar främst på vad hon skall studera till hösten. Jurist tycker jag, det har hon fallenhet för. Extremt idrottsintresserad, liksom min fru. Vi andra not so much.
  • Tim är mellanbarnet och är den med störst intresse för ekonomi och politik, förutom arkitektur och design. Var han nu fått det ifrån.
  • Simon är yngst och den som gått i mina fotspår som ingenjör. Redan nu som 12-åring inga problem att konstruera mekanik, elektronik eller programmera. Vare sig det är Java, C#, eller något annat.

 

Fritiden

På fritiden dyker jag, dock främst på sommarmånaderna. Börjar bli dags för en kurs i att dyka med torrdräkt. Året om skjuter jag pistol. Både krut och luft.

Jag skall också inte sticka under stolen med att jag även på fritiden håller på med ingenjörskonst. Både bygger på huset, som jag murat själv tillsammans med Svärfar, och elektronik och datorer. På wordpress.lovskog.eu/projects kan man följa de äventyren om man nu är lagd åt det hållet.

Även om min fru Eva är fenan på släktforskningen i vår familj, är det något som man typiskt kan göra sena kvällar när vinden viner runt husknuten. Det och ett glas MacAllan så är livet på topp.