Select Page

Frihet och Äganderätten

Jag är övertygad om att människor själva vet vad de bäst behöver. Inte politiker. Därför vill jag att ditt självbestämmande skall öka. Du skall bestämma så mycket som möjligt över ditt egna liv och politiker skall bestämma så lite som möjligt över dig och de val du gör i livet. Jag vill öka valfriheten för att jag tror på människors egna förmågor och för att jag tror att hela samhället utvecklas bäst på det viset. Ett verkligt självständigt liv börjar dock med egen försörjning och det är därför den allra viktigaste politiska frågan; fler människor skall komma i arbete och kunna leva på sin egna inkomst.

Äganderätten måste respekteras mer. Vad händer om staten anser sig behöva någonting som du äger? Just nu finns det tyvärr skogsägare runt om i landet som har fått erfara det. I Västmanlands län ville Länsstyrelsen göra ett naturreservat och lade beslag på 22 hektar skog av en ägare. Helt orimligt. Staten får gärna erbjuda sig att köpa marken, men då får de vara beredda på ett nej, eller att öppna det stora lädret. Staten tar sig idag allt för stora friheter.

Äganderätten är för mig oerhört viktig och går hand i hand med frihet. Det ligger också en miljöaspekt i detta. Det du äger och där ditt slit ger utdelning till dig, det vårdar du ömt. Oavsett om det är ditt hus, din skog eller någon annan resurs.

Kontakt

Här hittar du möjligheter att kontakta mig eller hitta mig på Facebook och Twitter

Om mig

Här finns lite text om vem jag är och hur jag tickar