Hej,

Det mesta av mina servrar som har har webbar av olika slag ligger på Amazon’s infrastruktur.

Just denna webben är gjord med hjälp av WordPress och ligger på Amazon EC2 i Frankfurt. Den körs på en virtual server, t2.micro instans. OS är Linux/Ubuntu. Som databas använder jag MySQL som också ligger på Amazon i Frankfurt. Den totala kostnaden är ca: 8.7 USD och betalas helt privat av mig.

Om ni är intresserade kan ni läsa lite mer här (på engelska).