Select Page

Låg skatt

En stat eller kommun har inga egna pengar. Alla dess intäkter kommer från människor som arbetar och därmed skapar värde. När man hanterar andras pengar, som skatt faktiskt är, måste man vara respektfull och mycket varsam.

Det finns alltså ett självändamål med låg skatt. Inte endast för att individen får mer frihet att själv bestämma över sin egna inkomst, utan också för att låg skatt trots allt inbringar mer pengar till staten och dess kärnuppgifter än vid hög skatt. Helt enkelt eftersom det vid låg skatt faktiskt lönar sig att arbeta – eller att arbeta mer! Ta det där extra konsultjobbet, det där extra arbetspasset eller ta ett uppdrag vid sidan av. Det måste vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Endast arbete bygger välstånd och därmed den gemensamma välfärd vi alla eftersträvar.

Vidare, låg skatt och låga kommunala avgifter tvingar en kommun, precis som en privatperson, att verkligen tänka efter, prioritera och fokusera på dess kärnuppgifter. Att genom innovation hitta nya sätt att hantera
sina primära uppgifter. Det är lätt för en stor organisation, som t ex en kommun, att hitta på nya (många gånger onödiga) uppgifter, men tyvärr mycket svårare att ta bort.

Annars hade vi inte haft kommuner som försöker värma upp insjöar, letar reda på sjöodjur eller Vetenskapsrådet som använt mer än 500 000kr för att utröna om trumpeten är manlig eller kvinnlig.

Jag vill att kommunen fokuserar på det som är dess kärnuppgifter som t ex skola och omsorg. Jag vill fortsätta arbeta med att minska slöseri och onödiga utgifter. Kävlinge kommuns skatteintäkter skall gå till det som är verkligt viktigt och kommunens invånare förväntar sig det. Kävlinge kommuns invånare kan kräva det!

Kontakt

Här hittar du möjligheter att kontakta mig eller hitta mig på Facebook och Twitter

Om mig

Här finns lite text om vem jag är och hur jag tickar