Select Page

Sjöräddningssällskapet är en frivillig organisation bestående av närmare 2100 frivilliga sjöräddare. De finns på 70 stationer utmed Sveriges kust. De har moderna båtar och utrustning. Kontinuerlig utbildning och är mycket duktiga på deras uppgift. Värda all respekt.
Sjöräddningssällskapet hanterar i princip all sjöräddning i Sverige, året om dygnet runt. Efter larm är de på väg inom 15 minuter.

Från en politisk och liberal inställning har de en fantastisk egenskap till. De är helt finansierade utan statens inblandning. Deras budget är på ca: 200 miljoner kronor om året. Hälften medlemsavgifter, andra hälften donationer. Inget statligt. Vad skulle de kostat i statens tjänst?