Select Page

Starkare förenings- och civilsamhälle

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och många är medlemmar i någon av de 200 000 ideella föreningar som finns i vårt land. Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. Den föreningsfrihet vi har i Sverige är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Föreningar är motorn i människors fritidsliv. Här träffar vi likasinnade. Här arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål. Här lär vi oss tillsammans. Här har vi kul.

Att utveckla föreningslivet måste inte betyda mer bidrag. Att med ena handen ge kommunala bidrag som sedan föreningarna måste betala tillbaka i hyror med andra handen är inte effektivt. Pengarna måste inte gå fram och tillbaka genom kommunen. Däremot skall kommunen vara ytterst behjälplig. Allt för att underlätta och utveckla det ideella engagemanget! Att införa någon form av fritidspeng så att människor själva kan välja vilken fritidssyssla de vill ägna sig åt är att föredra. I motsats till att några politiker bestämmer vilka föreningar som skall subventioners eller inte. Det kan aldrig bli rättvist när vissa intressen på det viset anses bättre och viktigare.

Min favorit i civilsamhället är Sjöräddningssällskapet. Det är en frivillig organisation som består av 2100 frivilliga sjöräddare. De finns på 70 stationer utmed Sveriges kust. Sjöräddningssällskapet hanterar i princip all sjöräddning i Sverige – året om, dygnet runt. Efter larm är de på väg inom 15 minuter. Värda all respekt!

Ur ett liberalt perspektiv har de en fantastisk egenskap till. De är helt finansierade utan statens inblandning. Deras budget är på ca 200 miljoner kronor om året. Hälften medlemsavgifter, andra hälften donationer. Inget statligt. Vad skulle det ha kostat i statens tjänst?

Kontakt

Här hittar du möjligheter att kontakta mig eller hitta mig på Facebook och Twitter

Om mig

Här finns lite text om vem jag är och hur jag tickar