Select Page

Mina uppdrag idag,

Som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden sedan sex år tillbaka, har min främsta drivkraft i det förtroendeuppdraget varit att ge mer frihet till fastighetsägare. I den absoluta merparten av ärenden har vi lyckats, men tyvärr inte i alla. Det är absurt att det

t ex fortfarande inte låter sig byggas växthus bakom höga häckar. Man skam den som ger sig. Jag tänker fortsätta arbetet med att ge människor mer frihet att bestämma över sin egna tomt och fastighet.

Lite halvt på skämt och halvt på allvar, har jag sagt att sådant som ingen ser borde vara bygglovsbefriat.

Sedan jag tillträdde har den genomsnittsliga tiden för byggloven minskat från 14 veckor till 4.5 veckor. Lagen säger maximalt tio veckor, så jag är alltså nöjd över utvecklingen. Vi har också infört e-tjänster för bygglov. Skall bli spännande och se hur det utvecklar sig. Digitaliseringen är något jag jobbar hårt med.

Jag är inte helt nöjd ännu. Jag tänker jobba för fler regelförenklingar. Både av de lagar som stiftas av Riksdagen och framförallt av regler som vi själva beslutar om i kommunen. Det skall vara lättare att bygga, bygga ut eller bygga om!