Select Page

Hej,

Du har hamnat på min startsidan inför valet 2018. Här hittar du information om mig, vad jag står för och vad jag vill.

Mitt namn är Thomas Lövskog och jag är en 50årig ingenjör som är egen företagare. Jag driver 2 företag och är VD för ett tredje. Jag har alltid varit Moderat.

Framför allt de liberala idéerna är det som driver mig. För mig är det obegripligt att människor anser att en stat vet bäst vad som är viktigt för dig. Ditt liv, du vet bäst hur det skall levas, så enkelt är det. Att många beslut skall gå omvägen genom politik gör utvecklingen långsammare. En del behöver en gemensam syn, men långt ifrån alla. Varje förbud, varje pekpinne, varje reglering beskär individens självbestämmande. Alla politiska beslut, även kommunala, bör fattas med syftet att öka människors frihet.

Gränsen för dina rättigheter går vid den punkt där de inkräktar på andra människors motsvarande rättigheter. De flesta människor går +/- 0 genom livet. Spara samhällets gemensamma resurser till de få som verkligen får problem.

Mycket av det som staten, kommunen och regionen gör skulle kunna göras bättre privat eller helt enkelt ideellt. Engelska skolan är ett mycket bra exempel på det förstnämnda och Sjöräddningssällskapet är ett utmärkt exempel på det sistnämnda.

 

Vem är jag?

Vem är jag och vad får mig att ticka.

LinkedIn

På LinkedIn hittar du min profil över vad jag arbetar, och har arbetat, med.

Facebook

På Facebook kan du se alla de publika inlägg jag har gjort.

Twitter

Twitter är det sociala medium där mest politik avhandlas. Kort och koncist.