Select Page

Vattnet och Luften

Vårt vatten och vår luft är centrala för vår existens. När man ser all plast i haven och smog över städerna blir jag förtvivlad. Det finns dock hopp! I mitt vanliga förvärvsarbete reser jag en hel del och besöker t ex ofta Kina. Det jag ser när jag är där, är hur stark innovationskraften och intresset hos de företag med unga människor i ledningen är. Hur intresserade de är av att ta hand om vårt jordklot och hur väl de faktiskt lyckas. Jag ser också hur snabbt de nu ställer om sin energiförsörjning från väldigt smutsig till betydligt grönare.

Jag tror att den fria marknadsekonomin klarar denna utveckling bättre än en centralstyrd ekonomi. Jämför med vilka ekologiska katastrofområden forna Östeuropa utvecklade med hur Västeuropa under 70- och 80-talen trots allt började arbeta med miljöfrågor på ett helt annat sätt.

Vi ligger väl till i Sverige, men mer kan göras. Som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden sitter jag med i flertalet vattenråd. Det som slår mig där är det oerhörda engagemang som finns för dessa frågor. Däremot är jag tveksam till den politiska apparaten kring det. Den är för tungrodd och politiken snarare kväver engagemang än utvecklar. Detta skall jag ägna stora delar av nästa mandatperiod åt att förändra i grunden om jag får förtroendet.

vattenatlas.se kan ni botanisera hur mycket som helst om hur vårt vatten flyter på.

VattenAtlas.se är en öppen karttjänst om vatten. Syftet är planering över gränser för att underlätta beslut som ger bättre miljö i sjöar och vattendrag. Kävlingeåns vattenråd har stått för framtagandet av VattenAtlas.

luftdata.se och på två blogginlägg (här och här) jag gjort kan ni även se internationella projekt kring luftkvalitén.

Kontakt

Här hittar du möjligheter att kontakta mig eller hitta mig på Facebook och Twitter

Om mig

Här finns lite text om vem jag är och hur jag tickar